preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Dokumenti

                                         Financijski plan 2022. - 2024.

                                    Rebalans Financijskog plana 2021.

................................................................................................................................                    

                             Poslovnik o radu Školskog sportskog društva

  ........................................................................................................................................          .          

                  Godišnji plan i program rada 2021./2022.

                          Školski kurikulum 2021./2022. 

........................................................................................................................................          .

 
 
 
..........................................................................................................................................
 
 
...............................................................................................................................................
 
 
....................................................................................................................................................
 
.............................................................................................................................................................
 
Izvješće o provedbi
Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

pdf csv

---------------------------------
 
Bilješke uz Financijski plan 2021. - 2023.
 
 ----------------------------------
 
Plan proračuna 2021. - 2023.
 
 ----------------------------------
 
 
....................................................................................................................................................
 
 
............................................................................................................................................................
 
 
.............................................................................................................................................................................
 
 
..................................................................................................................................................................................
 
 
......................................................................................................................................................................................
 
...........................................................................................................................................................................................
 
Izvješće o provedbi
Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

pdf csv

 

----------------

Procedura stvaranja i praćenja ugovornih obveza u Osnovnoj školi Ante Kovačića, Zlatar

----------------

 

Obrazloženje Financijskog plana 2020. - 2022.
 
 
----------------

Financijski plan 2020. - 2022.
 
 
----------------------------------

 

Rebalans Financijskog plana 2019.
 
 
------------------------------------------

 

Godišnji plan i program rada škole 19./20.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kurikulum škole 19./20.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Razvojni plan škole 19/23
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Financijski izvještaj I - VI/2019.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rebalans 1 -I izmjena Proračuna za 2019.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Prijedlog Plana Proračuna usporedno za tri godine
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Plan Proračuna
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Statut OŠ Zlatar
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Financijski izvještaj za 2018. godinu
 
 

 

Bilješke uz financijski izvještaj za 2018. godinu
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Izvješće o provedbi
Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
pdf csv
 
 
 
 

                     Financijski plan 2019. - 2021.
 
 
                                                                 

 

                      Rebalans Financijskog plana za 2018. godinu


                                                                     --------------------------------------------------------------------------------------------

 
Školski kurikulum za školsku godinu 2018./19.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 

                                                                               

                          Financijski izvještaj siječanj - lipanj 2018.

 
 

                         1. rebalans Financijskog plana za 2018. godinu

 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Izvješće o provedbi
Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Školski kurikulum za školsku godinu 2017./18.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave u Osnovnoj školi Ante Kovačića, Zlatar
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Registar ugovora o javnoj nabavi 2016.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Registar ugovora o javnoj nabavi 2015.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Registar ugovora o javnoj nabavi 2014.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Odluka o izmjeni Statuta OŠ Ante Kovačića, Zlatar
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Financijski izvještaj za 2016. godinu
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Plan nabave za 2017. godinu
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Izvješće o provedbi
Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
pdf csv
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rebalans plan nabave za 2016. godinu
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Školski kurikulum za školsku godinu 2016./17.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Plan nabave za 2016. godinu


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

      Razvojni plan

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Školski odbor Osnovne škole Ante Kovačića Zlatar donio je na sjednici održanoj 29. svibnja 2012.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                               

                                                                                                                              

 


Zlatarske Iskrice

Erasmus+


Jelovnik


micro:bit


Društvene mreže
Na kojoj društvenoj mreži provodiš najviše vremena?

I mi sudjelujemo

Međunarodno natjecanje iz informatike i računalnog razmišljanja


Podrška darovitima


TražilicaPoveznice
Zlatar na međumrežju


Blagdani i pravopis


Korisni likovi


Projekt ZALOGAJČEK 2

preskoči na navigaciju