2018-12-17 12:04:08

Osmaši idu u Vukovar

Učenici 8.a i 8.b idu 18. i 19. prosinca u Vukovar. Polazak ispred OŠ Zlatar je u 6:30 sati, a povratak (19. 12. 2018.) u Zlatar je između 21:30 i 22:00 sata. (tajnica Danica Jakšić)


Osnovna škola Ante Kovačića Zlatar